EmbryoGlue

EmbryoGlue je transferové médium, tzv. „embryonální lepidlo“, používané speciálně pro přenos embryí do dělohy. Při použití tohoto přípravku je prokazatelně vyšší efektivita přenosu. Složení EmbryoGlue je podobné děložnímu sekretu a je tak pro embryo zároveň zcela nezávadné.

  • Metoda vhodná k léčbě neplodnosti ženy.
  • Metoda vhodná pro ženy trpící selháním implantace embrya.
  • Spočívá v užití speciálního transferového média.

Transferové médium EmbryoGlue obsahuje mimo jiné kyselinu hyaluronovou (hyaluronan), která je tělu přirozená. Díky podobnosti se složením děložního sekretu, napomáhá EmbryoGlue k úspěšnému zachycení embrya ve vrstvě sekretu na povrchu sliznice a následnému zahnízdění embrya (nidaci, implantaci) do děložní sliznice (endometria) a jeho dalšímu vývoji. Médium funguje tedy jako opravdové lepidlo.

EmbryoGlue obohacuje embryo také o látky potřebné pro správný vývoj, je bohaté na bílkoviny (jako je např. albumin) a další základní živiny. EmbryoGlue prokazatelně zvyšuje úspěšnost implantace embrya a je doporučováno na mnoha klinikách zabývajících se problematikou umělého oplodnění.

Odkazy pro více informací: