ERA test

ERA test je molekulárně-diagnostický test k vyšetření receptivity endometria. Je to vysoce citlivý a individualizovaný test, který umožní odhalit ten nejvhodnější den k transferu embrya. ERA test je doporučován ženám, u kterých došlo k opakovaným selháním implantace embrya. Právě ony mohou očekávat od této metody významné zvýšení šancí na úspěšné početí zdravého miminka. Běžně lze hodnotit endometrium pomocí ultrazvukového vyšetření, nicméně ERA test umožňuje detailnější prozkoumání sliznice – šance úspěšné implantace je tak vyšší.

  • Metoda vhodná pro léčbu ženské neplodnosti.
  • Metoda může pomoci v případě opakovaných selhávání implantace embrya.
  • Spočívá v přesném naplánování správného času k implantaci podle receptivity sliznice dělohy.

Embryo by mělo být implantované, když je ideálně vyvinuté a připravené k zahnízdění a zároveň ve chvíli, kdy je děloha v nejlepší fázi zralosti k přijetí zárodku. Špatná synchronizace těchto dějů může být důvodem opakovaných selhání implantace. V takovém případě je vhodné děložní sliznici vyšetřit a zjistit, který den bychom měli k implantaci přistoupit.

ERA testování se provádí ze vzorku děložní sliznice, kterou odebere gynekolog. Jedná se o rychlý, nenáročný výkon. Nejvhodnější dobou k provedení odběru je poslední menstruační cyklus před embryotransferem. Po odběru je proveden samotný molekulárně-genetický test. Je vyšetřen široký panel genů, které jsou prokazatelně spjaté s vyzráváním endometria. Dle výsledku se určí správný den k embryotransferu. Test je vysoce citlivý a přináší tak ženám, které jej podstoupí značný benefit ve formě snížení rizika selhání implantace embrya.

Odkazy pro více informací:

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Blo%C5%BEn%C3%AD_sliznice

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neplodnost