IMSI = Intracytoplasmic Morphological Sperm Injection.

IMSI je nástroj k lepší selekci kvalitních spermií určených pro oplodnění. Metoda IMSI je modifikace metody ICSI (viz. ICSI), ve které jsou spermie prozkoumány pod velmi přesným mikroskopem, jež dovoluje lépe popsat jejich morfologii (vzhled).

Kdy se využívá metoda IMSI?

  • V případě opakovaného selhávání IVF nebo ICSI cyklů vrámci asistované reprodukce
  • V případě teratospermie (špatné morfologie spermií)
  • Pouze pokud je dostatečné množství pohyblivých spermií

Při použití největšího zvětšení obrazu může embryolog rozeznat velice malé defekty, které by běžnou metodou ICSI nebyl schopný detekovat a vybrat tak správné kandidáty k oplodnění. Tato metoda přináší lepší výsledky než klasická metoda ICSI a je tak doporučována při opakovaných selháních implantace a neschopnosti otěhotnět právě při užití ICSI. Indikuje se také v případě teratospermie, což je stav, při kterém jsou spermie značně abnormálně formované. Jde tedy o specializovanou techniku užívanou ke zlepšení výsledků obvyklé ICSI pomocí lepší selekce spermií. Pokud spermie nevykazují dobrou schopnost pohybu, nepřináší tato modifikace žádný další benefit. V současnosti se od této metody začíná upouštět a je nahrazována jinými jako například MACS, PICSI, atd.

Odkazy pro více informací:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spermie

https://cs.wikipedia.org/wiki/Asistovan%C3%A1_reprodukce