MESA/TESE/PESA

Jestliže nejde přirozenou cestou získat spermie za účelem oplodnění vajíčka, např. z důvodů neprůchodnosti chámovodů či jinak způsobenou absencí spermií v ejakulátu, pak je vhodné užití metody MESA, TESE a PESA. Získané spermie mohou být následně použity na oplodnění vajíček a případně zamrazeny pro další použití.

  • Tato metoda vhodná k léčbě neplodnosti muže.
  • Může pomoci v situacích, kdy v ejakulátu nejsou nalezeny žádné spermie.
  • Cílem této metody je získat spermie k oplození zralých vajíček ženy nebo dárkyně. Oplození může pak proběhnout in vitro nebo ostatními alternativními metodami ke zvýšení šance na oplození (viz ICSI, PICSI, atd.)

PESA – Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration

Při této metodě jsou spermie spolu s tekutinou odebírány ze stočených kanálků nadvarlete tenkou punkční jehlou bez naříznutí kůže a odsáty mikropipetou. Zákrok probíhá v krátkodobé celkové anestezii. Tato metoda je volena při neprůchodnosti vývodných cest mezi nadvarletem a močovou trubicí. Získaná tekutina se spermiemi je následně analyzována v embryologické laboratoři.

MESA – Micro Epididymal Sperm Aspiration

Metoda MESA je průběhem podobná metodě PESA, avšak před punkcí dojde k naříznutí (incizi) kůže šourku a z nadvarlete jsou spermie odebírány punkční jehlou a odsáty mikropipetou. Odsátí spermií z nadvarlete probíhá v krátkodobé celkové anestezii. Získaná tekutina se spermiemi je následně analyzována v embryologické laboratoři.

TESE – Testicular sperm extraction

Pokud není odběr pomocí předchozích metod úspěšný, přechází se rovnou k metodě TESE, při které jsou spermie získány přímo ze zárodečného epitelu varlete. Získané malé řezy následně putují do embryologické laboratoře. Výkon je samozřejmě také prováděn v celkové anestezii.

Získané spermie jsou metodou ISCI (viz. ISCI) využity k oplodnění vajíčka. Nevyužitá tkáň je obvykle zamrazena a ponechána pro případ dalšího užití v rámci asistované reprodukce.

Odkazy pro více informací:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spermie

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oocyt

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A1movod

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neplodnost

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1rode%C4%8Dn%C3%BD_epitel