Zmrazení vajíček – Social egg freezing

Zmrazení vajíček je cestou vedoucí k zachování ženské plodnosti. Věk ženy má negativní vliv na kvalitu i kvantitu jejich vajíček, která po 35. roce života rychle klesá. Tuto metodu přežije naprostá většina vajíček. Zmrazená vajíčka mohou být uchovávána řadu let, bez významějšího snížení jejich kvality.

  • Vhodná metoda pro ženy, které chtějí s mateřstvím počkat
  • Zmrazení vlastních vajíček v produktivním věku

Zmrazení vajíček je metoda, která se používá k uchování (neoplodněných) vajíček, a díky které je ženám umožněno otěhotnět v pozdější době, kdy už by bylo přirozené otěhotnění nepravděpodobné nebo velice obtížné. Tuto metodu je tedy možno použít pro zachování plodnosti u žen, které nechtějí nebo nemohou otěhotnět v době jejich optimálního reprodukčního věku, ať už z osobních důvodů, nebo z důvodů zdravotních, jako je například chemoterapie a radioterapie nádorových onemocnění v oblasti pánve, které mohou výrazně ovlivnit plodnost.

Pro získání vajíček k zamrazení musí žena podstoupit stejný proces, jaký podstupují ženy např. před IVF nebo dárcovstvím vajíček. Začíná 10-15 dní trvající hormonální stimulační terapii, kterou je docílena ovulace s dozráním většího počtu vajíček. Stimulační medikace se aplikuje až na výjimky injekčně (aplikačním perem), aplikace téměř nebolí. V průběhu stimulace je žena pravidelně kontrolována. Dalším krokem je odběr vajíček pomocí ultrazvukem naváděné sondy s odebírací jehlou. Sonda je zavedena do pochvy a přes poševní klenbu jsou odsáta vajíčka z obou vaječníků. Celý zákrok trvá přibližně 15 minut a je prováděn v celkové anestezii.

Odebraná vajíčka jsou okamžitě zmrazena pomocí metody zvané vitrifikace. Vajíčka jsou nejprve ošetřena kryoprotektivními látkami a následně ponořena do tekutého dusíku. V tekutém dusíku dojde k rychlému zchlazení vajíčka na teplotu -196 °C. Prudkým zmražením předcházíme vytvoření ledových krystalů uvnitř vajíčka, které by ho poškodily.

Odkazy pro více informací:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oocyt

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemoterapie

https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioterapie